Departamento

de Comercio

"Xa non chega con satisfacer aos clientes, agora hai que deixalos encantados" Philip Kotler

Somos o Departamento de Comercio do IES Indalecio Pérez Tizón de Tui

Contamos con dous ciclos formativos nos que formamos en comercio tradicional e online, atención á clientela, deseño de espacios comerciais, escaparatismo e negociación e técnicas de vendas.

Realizamos actividades prácticas tanto dentro como fóra das aulas. Desde excursións a zonas comerciais ata obradoiros onde por en práctica a materia impartida.